Cienījamie klienti un sadarbības partneri! Vēlamies Jūs informēt par mūsu uzņēmuma darba laikiem svētku dienās:

AS “Siguldas Būvmeistars” biroja darba laiks:

Trešdien 1.maijs – SLĒGTS
Pirmdien 6.maijs – SLĒGTS

Dolomīta šķembu karjers “Tūrkalne” darba laiks:

Trešdien 1.maijs – SLĒGTS
Pirmdien 6.maijs – SLĒGTS

Reģionālais būvmateriālu tirdzniecības centrs “Gāles Nams” darba laiks:
Trešdien 1.maijs – SLĒGTS

Sestdien 4.maijs 9:00-18:00
Pirmdien 6.maijs – SLĒGTS

Vēlam visiem priecīgus svētkus!

RBTC “Gāles Nams” darba laiks Lieldienās

Cienījamie klienti un sadarbības partneri! Vēlamies Jūs informēt par mūsu uzņēmuma darba laikiem Lieldienās!

RBTC “Gāles Nams” darba laiki svētkos:
Piektdien, 29.marts 9:00 – 18:00
Sestdien, 30.marts 9:00 – 18:00
Svētdien, 31.marts SLĒGTS
Pirmdien, 1. aprīlis SLĒGTS

Vēlam visiem priecīgas Lieldienas un veiksmīgus pirkumus!

Tiksimies Gāles Namā!

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

AS “Siguldas Būvmeistars” birojs un dolomīta šķembu karjers “Tūrkalne” Lieldienu brīvdienās no 29.marta līdz 1.aprīlim NESTRĀDĀS.

RBTC “Gāles Nams” darba laiki svētkos:
Piektdien, 29.marts 9:00 – 18:00
Sestdien, 30.marts 9:00 – 18:00
Svētdien, 31.marts SLĒGTS
Pirmdien, 1. aprīlis SLĒGTS

VĒLAM VISIEM PRIECĪGAS LIELDIENAS!

DRUPINĀŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS

AS „Siguldas Būvmeistars” aicina darbā DRUPINĀŠANAS IEKĀRTAS OPERATORU darbam dolomīta karjerā “Tūrkalne” Ropažu pagastā.
Sīkāka informācija pa tālruni 29576244
Lūdzam pieteikties līdz 31.03.2024.


Prasības:

 • vēlama darba pieredze vai vēlme mācīties
 • atbildības sajūta, godīgums
 • pozitīva attieksme

Mēs nodrošinām:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • sociālās garantijas
 • darbs visu gadu
 • atalgojums no 1500 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas
 • bezmaksas pusdienas
 • darba apģērbs
 • transports uz/no darbavietas
 • ērta darba vide, virtuve, duša, iespēja izmazgāt un izžāvēt darba drēbes
 • atsaucīgs darba kolektīvs
 • nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • veselības apdrošināšana pēc 1 nostrādāta gada

Dzīves aprakstu lūdzam iesniegt:
AS “Siguldas Būvmeistars”
Reģistrācijas nr.: 40003047821
Gāles ielā 27, Siguldā, LV – 2150
E-pasts: info@buvmeistars.lv

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norisei.
Datu pārzinis un darba devējs ir AS “Siguldas Būvmeistars” (Reģ. nr. 40003047821, Gāles iela 27,
Sigulda, LV2150)

AS „Siguldas Būvmeistars” aicina darbā ELEKTROMONTIERI


Sīkāka informācija pa tālruni 22014722
Lūdzam pieteikties līdz 31.03.2024.

Prasības:

 • vēlama darba pieredze
 • atbildības sajūta, godīgums
 • vēlama elektrodrošības grupa BZ

Mēs nodrošinām:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • sociālās garantijas
 • atalgojums sākot no 8,30 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas
 • bezmaksas pusdienas
 • transports uz/no objekta
 • instrumenti, darba apģērbs
 • nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • veselības apdrošināšana pēc 1 nostrādāta gada

Dzīves aprakstu lūdzam iesniegt:
AS “Siguldas Būvmeistars”
Reģistrācijas nr.: 40003047821
Gāles ielā 27, Siguldā, LV – 2150
Tālrunis: +371 67973896; e-pasts: info@buvmeistars.lv

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norisei. Datu pārzinis un darba devējs ir AS “Siguldas Būvmeistars” (Reģ. nr. 40003047821, Gāles iela 27, Sigulda, LV2150)

Akcionāriem

Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2024.gada 26.aprīlī plkst. 16:00

Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā notiks kārtējā akcionāru sapulce.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Valdes ziņojums
 2. Zvērināta revidenta ziņojums
 3. Padomes ziņojums 2023. gada pārskata apstiprināšana
 4. Par 2023. gada peļņas izlietošanu
 5. Par 2024.gada budžeta apstiprināšana
 6. Revidenta vēlēšanas

Ar sapulces lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties AS „Siguldas Būvmeistars” birojā
Gāles ielā 27, Siguldā, darba dienās no 9.00 līdz 12.00, sākot ar 25.03.2024., vai arī pēc
akcionāra pieprasījuma nosūtīsim tos uz reģistrēto e-pasta adresi.

Siguldas Māju kvartālā tiks būvēta vēl viena daudzdzīvokļu māja

Esam uzsākuši darbus pie nākošās daudzdzīvokļu mājas būvniecības mūsu Siguldas Māju kvartālā. Būvējam 16 dzīvokļu māju, Dzērveņu ielā 2, Siguldā.

Esam uzsākuši pagraba izbūves darbus un drīzumā plānojam sākt uzstādīt torņa krānu, lai varētu veikt mājas montāžas darbus. Māju plānojam nodot ekspluatācijā šī gada novembrī.

Šobrīd visi dzīvokļi jau ir rezervēti. Sīkāka informācija ir pieejama www.siguldasmajas.lv.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu Dolomīta ieguves darbu paplašināšanai dolomīta atradnē “Tūrkalne” Ropažu novadā

Paredzētās darbības nosaukums: Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē “Tūrkalne”


Ierosinātāja: Akciju sabiedrība „Siguldas Būvmeistars”, reģ. Nr.: 40003047821, adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas nov., Latvija, LV-2150, tālr. +371 67973896, e-pasts: info@buvmeistars.lv, www.buvmeistars.lv


Paredzētās darbības vieta: Ropažu novadā, Ropažu pagastā, nekustamajos īpašumos “Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0101), “Sināti” (kadastra Nr.8084 017 0010, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010, 8084 017 0027 un 8084 017 0032), “Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0011), “Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084 017 0023) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023), “Robežnieki”
(kadastra Nr.8084 017 0052, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0052), “Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 017 0105, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0018), “Akmenāji” (kadastra Nr. 8084 017 0042, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0042 un 8084 017 0044), “Krūmiņi” (kadastra Nr. 8084 017 0075, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0075 un 8084 017 0077) un “Ceļš” (kadastra Nr. 8084 017 0106, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0106).


Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 4. janvāra lēmums Nr. 5-02/1.


Ziņojuma sagatavotājs: Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē “Tūrkalne” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2024. gada februāris) sagatavoja SIA “Zemes puse”.


Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana tiek uzsākta 2024. gada 9. februārī un noslēgsies 2024. gada 10.martā. Klātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 21. februārī plkst. 18:00 Ropažu Kultūras centrā (Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135).


Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties klātienes sanāksmei, Jums būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ierosinātājas interneta vietnē www.buvmeistars.lv


Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību, sākot ar 9.februāri, var iepazīties Ropažu pagasta teritoriālajā pārvaldē (Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135, papīra formātā), kā arī ierosinātājas interneta vietnē www.buvmeistars.lv sadaļā „Aktualitātes“.


Jautājumus var sūtīt uz ierosinātājas e-pasta adresi info@buvmeistars.lv


Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 10. martam.


Paziņojums publicēts Ropažu novada pašvaldības izdevumā “Tēvzemīte” 2024.gada 6.februārī Nr.368.

8.2. pielikums. Gaiss – atzinuma pielikums D

10.1. pielikums. Trokšņu novērtējuma izejas dati

11. pielikums. Ieguvei paredzētās teritorijas ģeoloģiskais raksturojums un krājumi