AS “Siguldas Būvmeistars”

Par AS “Siguldas Būvmeistars”

 

1991.gada 12.decembrī tika izveidota SIA „Siguldas Būvmeistars”. Tolaik uzņēmums tika izveidots uz 1957.gadā dibinātās Rīgas rajona Starpkolhozu celtniecības organizācijas (SCO) bāzes. Divus gadus vēlāk – 1993.gada 17.martā tika izveidota AS „ Siguldas Būvmeistars”. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir būvniecība, būvmateriālu ražošana un tirdzniecība. AS „Siguldas Būvmeistars” strādā vairāk nekā 140 pieredzējuši dažādu nozaru speciālisti.

Uzņēmums ir Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedrs.

AS „Siguldas Būvmeistars” jau vairāk kā 30 gadus veiksmīgi darbojas Latvijas tirgū. Visu šo laiku mēs esam virzījušies uz priekšu – brīžiem straujāk, brīžiem – apdomājot un analizējot. Attīstība un darbība visus šos gadus ir bijusi mērķtiecīga un pārdomāta. AS „Siguldas Būvmeistars” stabilas darbības pamatā ir fakts, ka tiek vienmērīgi attīstītas visas trīs uzņēmuma darbības nozares – būvniecība, būvmateriālu ražošana un tirdzniecība.

Uzņēmuma objekti izpelnījušies nozares ekspertu atzinību – 2000.gadā Limbažu pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu bioloģiskā bloka rekonstrukcijas objekts tika atzīts par gada labāko būvi. 2001.gadā „Latvijas Būvnieku asociācija” atzina „Siguldas Būvmeistars” realizēto Madonas pilsētas ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektu par trešo labāko būvi nominācijā „Inženierbūve – inženierceltne”.

2005.gadā realizētie būvprojekti ir saņēmuši atzinību skatē „Gada labākā būve Latvijā 2005” – dzīvojamo māju kvartāls „Iekšciems – Siguldā” saņēma veicināšanas balvu nominācijā „Jaunbūve”, savukārt Ventspils pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projekts saņēma 1.vietas diplomu nominācijā „Inženierbūve”.

Lasīt vairāk...

 Latvijas Būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā par Gada labāko būvi Latvijā 2008.gadā nominācijā „Inženierbūve” AS „Siguldas Būvmeistars” celtais objekts „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Siguldā, Saules ielā 6” saņēma godpilno 3.vietu, savukārt objekts „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Lielvārdē, Mednieku ielā 26” saņēma veicināšanas balvu. Saņēmām arī atzinības rakstu no SIA „Izdevniecība „Lilita” žurnāla „Latvijas būvniecība” par ieguldījumu būvniecības kvalitātes veicināšanā realizējot objektu „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Siguldā”.

Latvijas Būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā par Gada labāko būvi Latvijā 2009.gadā nominācijā „Inženierbūve” AS „Siguldas Būvmeistars” izbūvētais unikālais objekts ” Bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta mākslīga ledus starta estakāde” Šveices ielā 13, Siguldā saņēma godpilno 1.vietu.

Objekts “Pļaviņu notekūdens attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija” Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā konkursā „Gada Labākā būve Latvijā 2010.gadā” nominācijā „Inženierbūve” ieguva 2.vietu.

Mūsu būvētā kvartāla „Siguldas Mājas” daudzdzīvokļu māja Dzērveņu ielā 3, ir bijusi viena no energoefektīvākajām jaunajām daudzdzīvokļu ēkām Latvijā 2010.gadā.

Objekts „Ūdens kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens sagatavošanas un attīrīšanas iekārtu izbūvē Baltinavas novada, Baltinavas ciemā” ieguva 3.vietu konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2012” nominācijā „Inženierbūve”.

Objektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē , II kārta” un „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvniecība Īslīces pagasta Rītausmas ciemā” ieguva atzinības rakstus konkursa „Gada labākā būve Latvijā 2012” nominācijā „Inženierbūve”.

AS „Siguldas Būvmeistars” saņēma arī 2012.gada konkursa specbalvu, kā būvnieks, kas celtniecībā ir lietojis visvairāk Latvijā ražoto būvmateriālu.
Latvijas Būvnieku asociācijas rīkotās skates “Gada labākā būve Latvijā 2013.gadā ”otro vietu nominācijā JAUNBŪVE izcīnīja objekts “Ūdens transporta līdzekļu novietne Mārkalnes ielā 24, Rīgā “Marina Malina”” citi mūsu objekti „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekuļos” un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Siguldā” saņēma atzinības rakstus.

Konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2014.gadā” ieguvām divas žūrijas atzinības. Vienu nominācijā “Dzīvojamā jaunbūve” par objektu “12 dzīvokļu dzīvojamo māju Dzērveņu ielā 11, Siguldā”, otru nominācijā “Renovācija” par objektu “Baltinavas vidusskola, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads”.

Savukārt būvniecības objektu skatē “Gada labākā būve Latvijā 2015” atzinības rakstus ieguva objekti “Dabas tūrisma infrastruktūras būvdarbi Gaujas nacionālajā parkā un dabas liegumā “Mežmuižas avoti” nominācijā “Ainava” un “Tilžas internātpamatskolas vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai” nominācijā “Atjaunošana”.