Uzņēmuma darbības rezultāti

6zņēmuma darbības rezultāti

Kopumā AS “Siguldas Būvmeistars” darbību varam raksturot kā stabilu, neskatoties uz pēdējos gados piedzīvoto apgrozījuma kritumu, kas lielā mērā saistīts ar krīzi mūsu galvenajās darbības nozarēs valstī kopumā. Tomēr, pateicoties nemitīgai uzņēmuma darbības pilnveidošanai un jaunu nozaru attīstībai, nākotnē varam raudzīties ar optimismu.

2022. gadā kopējais uzņēmuma apgrozījums sasniedza 13.26 miljonus EUR.