Būvmateriālu ražošana karjeros (dolomītu šķembas)

AS „Siguldas Būvmeistars” ir otrs lielākais dolomītu šķembu ražotājs Latvijā.
Saražojam vidēji 10 % no kopējā saražotā dolomīta apjoma. Kopumā desmit lielākie dolomīta šķembu ražotāji Latvijā nosedz vairāk kā 70% tirgus. Ražojam dažādu frakciju un maisījumu šķembas.
Kopējie izpētītā dolomīta krājumi atradnē pārsniedz 10 miljonus kubikmetru.

Saražoto būvmateriālu kvalitāti apliecina Latvijas Zinātņu akadēmijas sertifikācijas centra izdotie Ražošanas procesa kontroles sertifikāti, kā arī ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēmas sertifikāts ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”.

Apskatīties cenas >>

Video – dolomīta šķembu ražošana Tūrkalne!

Lai nodrošinātu regulāru produkcijas kvalitātes kontroli, mūsu uzņēmumā ir izveidota laboratorija, kurā sertificētā produkcija regulāri tiek testēta un pārbaudīta.

Kontakti

+371 67700140

+371 26671603

turkalne@buvmeistars.lv

Apskatīties cenas >>

Darba laiki

Pirmdiena: 8:00 – 17:00

Otrdiena: 8:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 17:00

Ceturdiena: 8:00 – 17:00

Pietkdina: 8:00 – 17:00

Sestdiena: –

Svetdiena: –

Karte

Dolomīta karjers “Tūrkalne”

Dolomīta karjers „Tūrkalne” atrodas 36 km no Rīgas pie šosejas Rīga – Madona.
Ar dolomīta ieguvi un apstrādi AS „Siguldas Būvmeistars” nodarbojas kopš 1988.gada. Ir uzkrāta liela pieredze un panākts stabils produkcijas noiets. Uzņēmums apsaimnieko karjeru vairāk nekā 150 ha platībā.
2004.gadā “Siguldas Būvmeistars” investējis jaunas tehnikas iegādē, lai nodrošinātu jauna produkta ražošanu.
2005.gadā ar ES struktūrfondu atbalstu ir veiktas investīcijas vairāk nekā Ls 600 000 apjomā.
2006.gadā karjerā tika uzstādīti jauni autosvari un iegādāta jauna tehnika. Kopā ar čehu speciālistiem tika izgatavota iekārta, kas ļaus mums uzlabot šķembu mazgāšanas kvalitāti, maksimāli izmantojot izejmateriālu.
2007.gadā turpinājām karjera izstrādes darbus, kā arī labiekārtošanu un tehnikas modernizāciju. Uz doto mirkli piedāvājam mūsu klientiem jaunu produktu – esam uzsākuši jaunu dolomīta šķembu maisījuma 0-56 mm ražošanu un arī šis dolomīta šķembu maisījums ir saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas sertifikācijas centra izdotos Ražotāja produkcijas kontroles un Produkta atbilstības sertifikātus.

Lasīt vairāk...

2008.gadā aktīvi turpinājām darboties. Lai nodrošinātu arvien augstāku servisu un kvalitatīvāku karjera darbību esam pilnveidojuši jau esošo svaru sistēmu, kā arī esam iegādājušies jaunu tehniku – buldozeru Komatsu un modernizējuši tehnoloģiskās iekārtas. Uzsākām ražot arī jaunu, sertificētu produktu – dolomīta šķembu maisījumu, frakcija 0 – 56 mm.
2009.gadā domājot par nozares tālāku attīstību, mēs izstrādājām un saskaņojām projektu turpmākajai dolomīta ieguvei.
2011.gadā esam veikuši investīcijas karjera tālākā attīstībā, veicot jaunu izstrādi un iegādājoties jaunu tehniku.
2012.gadā karjerā ir veiktas lielas investīcijas karjera tehnikas papildināšanā. 2012.gadā esam kļuvuši par vienu no līderiem dolomīta šķembu ražošanā.
2013.gadā esam uzsākuši ražot jaunu sertificētu produktu – dolomīta šķembu maisījumu, frakcija 0-63ps.
2015.gadā esam papildinājuši produkcijas klāstu un tagad piedāvājam arī sertificētus dolomīta šķembu maisījumus 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 un 0/63ps LA40. Šķembas paredzētas ceļu būvniecībai, betona un dzelzsbetona izstrādājumu ražošanai (atbilst standartam LVS EN 13242+1:2009) .
2016.gadā esam uzsākuši produkcijas ieguvi jaunajās karjera teritorijās.

2017.gadā Ir izveidots jauns produkts – dolomīta šķembas LA40. Iegādāts jauns frontālais iekrāvējs. Ieguldīts liels darbs karjera rekultivācijas darbos, izveidojot dambjus.
2018.gadā ir iegādāts jauns drupinātājs, kas darbojas ar elektroenerģiju, jauns frontālais iekrāvējs un 2 pašizgāzēji KAMAZ.
2019.gadā Esam saņēmuši SIA “Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas apstiprinājumu, ka akceptēta atradnes “Tūrkalne” licences Nr.8/22vp laukumā 304.3 tūkst.m2 platībā veiktā rekultivācija. Ir iegādāts arī jauns ekskavators, autobuss darbinieku vadāšanai uz darbu un divi frontālie iekrāvēji.
2020. gadā esam sertificējuši jaunu šķembu maisījumu LA45