Uzņēmuma vadības sistēma

Uzņēmuma vadības sistēma

 

AS “Siguldas Būvmeistars” bija viena no pirmajām būvniecības firmām Latvijā, kas savā darbībā ieviesa starptautiski atzītus uzņēmuma vadības principus.
2000. gadā uzņēmuma būvniecības nozarei un dolomīta ražošanas nozarei tika piešķirts ISO 9002 kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts, kurš 2003.gadā tika pārsertificēts atbilstoši ISO 9001:2000 prasībām. 2006.gada jūnijā uzņēmumam tika pagarināts ISO 9001:2000 sertifikāts. 2009.gada 10.februārī uzņēmums ieguva kārtējo ISO sertifikāta pagarinājumu, šoreiz iegūstot ISO 9001:2009 sertifikātu.

Lasīt vairāk...

Tā kā mums ir svarīga nemitīga pilnveidošanās un uzņēmuma darbības sistēmas uzlabošana, tad 2009.gadā novembrī nolēmām, ka vēlamies uzņēmumā izveidot un ieviest integrēto Uzņēmuma vadības sistēmu, kur līdzās Kvalitātes vadības sistēmai ISO 9001:2009 darbojās arī Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma OHSAS 18001:2007 un Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2005.

Kopš 2017.gada 14.marta mūsu Vides pārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 14001:2015 standartam un papildināta ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”, kā arī kvalitātes vadības sistēmu sertificējām atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām.

Uzņēmuma vadības sistēma tiek regulāri pilnveidota un uzlabota.

AS “Siguldas Būvmeistars” visā ražošanas ciklā brīvprātīgi uzņemas arī ievērot atbilstību SA 8000 standartam uzņēmumam sociālās atbildības jomā.

Kopš 2021.gada esam nolēmuši uzturēt integrēto Uzņēmuma vadības sistēmu pēc jauna principa. Mēs turpinām uzturēt standartus ISO 9001:2015 un 14001:2015, bet turpmāk tikai pārvaldības sistēmu ISO 14001:2015 auditēs ārējie auditori, savukārt ISO 9001:2015 standarta prasību izpildījumu uzņēmumā auditēsim mēs paši.

AS „Siguldas Būvmeistars” VADĪBAS SISTĒMAS POLITIKAS FORMULĒJUMS

Mēs esam specializēts būvniecības, būvmateriālu ražošanas un būvmateriālu tirdzniecības uzņēmums. Mēs piedāvājam inovatīvus un kvalitatīvus risinājums mūsu klientiem, ievērojot mūsu tradīcijas un klientu vēlmes. Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt nedaudz vairāk kā no mums gaida, sadzirdot klienta rītdienas vēlmes jau šodien.

VĪZIJA ...

Mēs tiecamies būt vadošais dolomīta ražotājs Latvijā, vienlaikus ar ražošanu un resursu ieguvi gādājot par drošu un tīru vidi mūsu sabiedrībai un jo sevišķi vietējai kopienai. Atradnes mēs apsaimniekojam ilgtspējīgi, izstrādātās teritorijas pārveidojot jaunā kvalitātē, un atgriežot tās dabai un cilvēkiem. Būvniecībā un tirdzniecībā savās izvēlētajās nozares nišās mēs sasniedzam izcilību. 

MISIJA ...

Kā uzticams partneris jau 30 gadus mēs piedāvājam mūsu klientiem visaugstākās kvalitātes materiālus būvniecībai un ceļu būvei, ērtus dzīvokļus jaunbūvētajās mājās, un lielisku servisu mūsu modernajā un funkcionāli aprīkotajā tirdzniecības centrā.

VĒRTĪBAS ...

Kvalitāte ir mūsu pamatvērtība. Mēs tiecamies sasniegt aizvien augstākus kvalitātes standartus savā darbā, ko nodrošinām ar integrēto uzņēmuma vadības sistēmu. Šī sistēma sevī ietver divus vadības standartus – ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēmu un ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēmu ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu. Šī sistēma paredz katra strādājošā atbildību par
galaproduktu, vienlaicīgi gan materiāli, gan morāli ieinteresējot laba rezultāta sasniegšanā.

Ilgtspēja un vides aizsardzība – mēs veicam savu darbu ar lielu atbildības sajūtu pret tiem, kas reiz nāks mūsu vietā; mēs apzināmies, ka katrs mūsu šodienas lēmums noteiks nākotnes realitāti. Mūsu ražošanas procesos mēs nepiesārņojam dabu, rūpējamies par tās saglabāšanu, apzinām, monitorējam un izvērtējam mūsu energopatēriņu, lai pēc iespējas optimizētu enerģijas izmantošanu uzņēmumā. Mēs esam identificējuši un izvērtējuši mūsu uzņēmuma darbībai būtiskos vides aspektus, kuri var ietekmēt apkārtējo vidi, esam definējuši ieinteresētās puses mūsu uzņēmuma darbības vietās, kā arī veikuši iespējamo ārkārtas situāciju risku izvērtējumu.

Mūsu darbinieki ir mūsu panākumu atslēga. Mēs piedāvājam viņiem drošu un iedvesmojošu darba vidi, kurā sasniegt savus profesionālos mērķus.

Profesionalitāte – mūsu darbinieku intelektuālās spējas, viņu prasmes un pieredze ir mūsu uzņēmuma dzinējspēks.

Inovācijas – mēs nebīstamies no jaunām, iedvesmojošām idejām un risinājumiem, bet
ar prieku tās uzklausām. 

Efektivitāte visās jomās – tā ir visu uzņēmuma procesu pastāvīga pilnveide.

Sociālā atbildība – mēs sniedzam atbalstu vietējām labdarības organizācijām, atbalstām sporta, izglītības un kultūras pasākumus.

Ētiska uzņēmējdarbība – mēs esam par korektu un ētisku biznesa vidi Latvijā. Mēs iestājamies pret kukuļdošanu un neētisku rīcību kā uzņēmējdarbībā, tā arī valsts un pašvaldības darbā.

AS „SIGULDAS BŪVMEISTARS” UZŅĒMUMA VADĪBAS SISTĒMAS MĒRĶI 2023.GADAM ...

2023.gadā plānojam sasniegt kopējo uzņēmuma apgrozījumu 10.2 miljonus EUR:
– Būvniecības nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 1.6 miljonus EUR;
– Ražošanas nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 3.3 miljonus EUR;
– Reģionālajā būvmateriālu tirdzniecības centrā „Gāles Nams” sasniegt kopējo gada apgrozījumu 4.3 miljonus EUR;

Nomas un īres nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 1 miljonus EUR;

Nepārtraukti pārbaudīt un uzturēt karjeru produkcijas kvalitāti, lai tiktu saražots atbilstošs produkts un nebūtu neviena gadījuma, kad mūsu produkcija neatbilstu izstrādātajām kvalitātes prasībām.

Modernizēt dolomīta šķembu maisījumu ražošanas iekārtu.

Iegādaties jaunu drupināšanas iekārtu.

Pārcelt būvmateriālu laboratoriju uz Tūrkalnes karjeru.

Karjerā „Tūrkalne” pabeigt IVN procesu uzsākšanai atlikušajai karjera daļai.

Uzbūvēt 16 dzīvokļu ēku Cēsīs.

Turpināt projektēšanas darbus daudzīvokļu ēku būvniecībai investīciju projektā Cēsīs un Siguldā.

Attīstīt mūsu uzņēmuma teritoriju, veidojot Biznesa centru Siguldā, Gāles ielā 27, radot jaunas ražotnes un jaunas darba vietas.

Strādāt tā, lai uzņēmumā 2023.gada laikā nebūtu neviena nelaimes gadījuma darba vietās.

Strādāt tā, lai nebūtu neviena piesārņojuma gadījuma no uzņēmuma darbības.

Saražot elektroenerģiju Gāles ielā 27 saules stacijā 40 MWh.

Ietaupīt enerģiju karjerā “Tūrkalne” par 186 MWh.

Turpināt darbinieku izglītošanu un apmācību par darba drošības, vides aizsardzības un uzņēmuma vadības sistēmas jautājumiem, reizi gadā veicot ikgadējās apmācības, kā arī norīkojot uz kursiem par nepieciešamajām tēmām. Turpināt darbinieku izglītošanu jomās, kas saistītas ar viņu darba pienākumiem.

Uzlabot darbinieku darba vides apstākļus, veicot ikgadējo darba vides risku novērtējumu, veicot iekšējos remontus, kā arī modernizējot darbinieku darba vietas, lai tās būtu ērtākas, ergonomiskākas un drošākas. Turpināt visu pastāvīgo darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, nodrošināt siltas pusdienas darba vietā, kā arī realizēt citus darba koplīgumā paredzētos personāla ilgtspējas pasākumus.

AS „Siguldas Būvmeistars” VADĪBAS SISTĒMAS MĒRĶI 2022.GADAM ...

* 2022.gadā plānojam sasniegt kopējo uzņēmuma apgrozījumu 10.2 miljonus EUR:
– Būvniecības nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 2 miljonus EUR;
– Ražošanas nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 3 miljonus EUR;
– Reģionālajā būvmateriālu tirdzniecības centrā „Gāles Nams” sasniegt
kopējo gada apgrozījumu 4.2 miljonus EUR;
– Nomas un īres nozarē sasniegt kopējo gada apgrozījumu 1 miljonu EUR.

* Nepārtraukti pārbaudīt un uzturēt karjeru produkcijas kvalitāti, lai tiktu saražots atbilstošs produkts un nebūtu neviena gadījuma, kad mūsu produkcija neatbilstu izstrādātajām kvalitātes prasībām.

* Strādāt tā, lai uzņēmumā 2022.gada laikā nebūtu neviena nelaimes gadījuma darba vietās.

* Turpināt investīcijas daudzdzīvokļu ēku projektā Cēsīs un Siguldā, uzbūvējot 6 dzīvokļu ēku Cēsīs un 16 dzīvokļu ēku Siguldā.

* Attīstīt uzņēmuma teritoriju, piesaistot jaunus nomniekus un veidojot Biznesa centru Siguldā, Gāles ielā 27, līdz ar to radot jaunas ražotnes un jaunas darba vietas.

* Uzstādīt Siguldā, Gāles ielā 27 saules paneļu elektrostaciju ar jaudu 60 kW, līdz ar to sedzot daļu uzņēmuma energopatēriņa no alternatīvās enerģijas avotiem.

* Lai sadalītu riskus energoresursu cenu pieauguma situācijā, papildus gāzes apkures katliem uzstādīt malkas katlu ar jaudu 300 kW, līdz ar to apkurei daļēji izmantojot atjaunojamos energoresursus.

* Par 1% samazināt enerģijas patēriņu uz 1 tonnu saražotā materiāla karjerā “Tūrkalne”.

* Strādāt tā, lai 2022.gada laikā nebūtu neviena būtiska vides piesārņojuma gadījuma no uzņēmuma darbības.

* Samazināt uzņēmumā papīra patēriņu par 5%, pēc iespējas izmantojot dokumentus elektroniskā formā un atsakoties no nevajadzīgām kopijām.

* Dolomīta šķembu karjerā „Tūrkalne” pabeigt IVN procesu atlikušajai karjera daļai.

* Turpināt darbinieku izglītošanu un apmācību jomās, kas saistītas ar viņu darba pienākumiem.

* Uzlabot darbinieku darba vides apstākļus.