Akcionāriem

Mar 22, 2024

Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2024.gada 26.aprīlī plkst. 16:00

Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā notiks kārtējā akcionāru sapulce.

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Valdes ziņojums
  2. Zvērināta revidenta ziņojums
  3. Padomes ziņojums 2023. gada pārskata apstiprināšana
  4. Par 2023. gada peļņas izlietošanu
  5. Par 2024.gada budžeta apstiprināšana
  6. Revidenta vēlēšanas

Ar sapulces lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties AS „Siguldas Būvmeistars” birojā
Gāles ielā 27, Siguldā, darba dienās no 9.00 līdz 12.00, sākot ar 25.03.2024., vai arī pēc
akcionāra pieprasījuma nosūtīsim tos uz reģistrēto e-pasta adresi.

Citi raksti šajā kategorijā: