AS “Siguldas Būvmeistars” ir uzņēmums, kurš aktīvi rūpējas arī par vides aizsardzību. Mums ir svarīga mūsu apkārtējā vide, tās sakārtošana, kā arī nepiesārņošana

Apr 4, 2017

Esam ieviesuši un uzturam mūsu uzņēmumu vides aizsardzības standartu ISO 14001:2015 ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu.
Mēs esam izvērtējuši visus ar mūsu uzņēmuma darbību saistošos vides aspektus un riskus.
Esam izstrādājuši instrukcijas un zinām, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
Mēs šķirojam atkritumus un par šķirošanu izglītojam mūsu darbiniekus. Mēs nodalām un nododam bīstamos atkritumus, lai tie nenonākti apkārtējā vidē .
Katru gadu mēs sev uzstādām mērķus, kurus plānojam sasniegt nākošajā gadā. Daļa mērķu tiek izvirzīti arī vides jomā.

Mūsu 2016.gada vides mērķi un to izpildījums:

• Nomainīt apgaismojumu RBTC “Gāles nams” uz LED spuldzēm, uzlabojot uzņēmuma energoefektivitāti. Izpildīts par 100%, un redzams jau arī ietaupījums elektroenerģijas patēriņā.
• Turpināt uzlabot atkritumu šķirošanas kultūru uzņēmumā. Var uzskatīt, ka mērķis ir izpildīts daļēji.

Mūsu 2017.gada vides mērķi:
• Lai uzlabotu biroja ēkas energoefektivitāti, nomainīt daļu neefektīvo logu un veikt jumta renovāciju.
• Par 2% samazināt enerģijas patēriņu uz 1 tonnu saražotā materiāla karjerā “Tūrkalne”.

Citi raksti šajā kategorijā:

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

AS “Siguldas Būvmeistars” birojs un dolomīta šķembu karjers “Tūrkalne” Lieldienu brīvdienās no 29.marta līdz 1.aprīlim NESTRĀDĀS. RBTC “Gāles Nams” darba...

Akcionāriem

Akcionāriem

Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2024.gada 26.aprīlī plkst. 16:00 Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā...