AS „Siguldas Būvmeistars” noslēdza līgumu ar Baltinavas novada domi par līguma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti” izpildi

Mar 26, 2014

25.martā AS „Siguldas Būvmeistars” noslēdza līgumu ar Baltinavas novada domi par līguma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti” izpildi. Iepirkuma identifikācijas Nr. BND 2014/01 .

Līguma ietvaros ir plānots nosiltināt skolas fasādi, kā arī veikt apkures un ventilācijas rekonstrukciju.
Darbus plānojam pabeigt līdz šī gada jūlijam.

Citi raksti šajā kategorijā: