AS “Siguldas Būvmeistars” Vides vadība

Feb 1, 2023

2022

2022.gadā ir veikts regulārs vides resursu monitorings, izveidota ikgadējā
uzņēmuma Energobilance. Vērtējot pēc indikatoriem, ir panākts šāds
energoresursu ietaupījums:

 1. Degvielai – 665,23 MWh;
 2. Elektroenerģijai – 55 MWH;
 3. Gāzes patēriņš apkurei – 68 MWh.

  Saules elektrostacijā Gāles ielā 27 2022.gadā saražoti 24 MWh elektroenerģijas biroju ēkas un nomnieku vajadzībām.

  Šobrīd karjerā ir uzlabota degvielas monitoringa sistēma, un tā darbojas efektīvāk. Karjerā ir arī uzlabota un atjaunināta degvielas uzpildes stacija, tai ir jauna programmatūra, kas sasaistīta ar degvielas monitoringa sistēmu.

  2022.gadā nav bijis būtisku vides piesārņojumu no mūsu darbības. Nav notikušas noplūdes, nav bijušas avārijas vai citas nelaimes. Uzraugošās institūcijas, klienti un sadarbības partneri par vides prasību neievērošanu pretenzijas un sūdzības nav izteikuši.

  2022.gadā veikts ikgadējais Pazemes ūdens monitorings dolomīta atradnei “Tūrkalne”, ko veikusi SIA Vides konsultāciju birojs, kā arī botāniskais monitorings dolomīta atradņu “Tūrkalne”, “Kalnagrāvīši” un smilts, smilts grants un dolomīta atradnes “Ārēni” darbības ietekmes zonā esošo mežu biotopu potenciālo izmaiņu noteikšanai dabas lieguma “Lielie Kangari” teritorijā. Monitoringi neuzrāda negatīvas izmaiņas mežu biotopos; atsūknētā ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām normām un pazemes ūdens līmeņu pazemināšanās kopumā nav vērojama.

  2022.gadā esam nodevuši šādus bīstamos vai uzskaitāmos atkritumus:
  luminiscentās spuldzes – 0,06 t; izlietotās motoreļļas – 0,9 t; nolietotas riepas – 7,18 t; metāllūžņi – 166,40 t; būvgruži – 54,64 t.

  Biroja darba nodrošināšanai uzņēmums izmanto FSC sertificētu papīru un iepērk multifunkcionālas, energoefektīvas biroja iekārtas. Ikdienas vajadzībām, cik vien iespējams,  esam arī atteikušies no plastmasas pudeļu lietošanas un vienreizlietojamajiem pusdienu trauciņiem.

Veikts likumdošanas un normatīvo aktu monitorings un analīze. Vides normatīvo aktu prasības tiek ievērotas pilnībā. Veikts vides aspektu izvērtējums, noteikti mērķi un to izpildes programma.

2021

This image has an empty alt attribute; its file name is PieVidesaktualitates-klat-1-1024x768.jpg

2021.gadā ir veikts regulārs vides resursu monitorings, izveidota ikgadējā uzņēmuma Energobilance. Ir jauna bāzes līnija, 2020.gads. Vērtējot pēc indikatoriem, diemžēl šogad nav kopumā nav panākts resursu patēriņa samazinājums, jo uzņēmuma lielākajā enerģijas patērētājnozarē, karjerā Tūrkalne, izveidoti jauni energobilances posteņi, kas palielinājuši uzņēmuma kopējo energopatēriņu par 421 MWh, kas savukārt samazinājis cerēto ietaupījumu. Jaunieviesto posteņu dēļ 2021.gads tiks pieņemts par nākamo bāzes līniju uzņēmuma energopatēriņa izvērtējumam.

2021.gadā nav bijis būtisku vides piesārņojumu no mūsu darbības. Nav notikušas noplūdes, nav bijušas avārijas vai citas nelaimes. Uzraugošās institūcijas, klienti un sadarbības partneri par vides prasību neievērošanu pretenzijas un sūdzības nav izteikuši.
2021.gadā veikts ikgadējais Pazemes ūdens monitorings dolomīta atradnei “Tūrkalne”, ko veikusi SIA Termo-Eko. Botānisko monitoringu dolomīta atradņu “Tūrkalne”, “Kalnagrāvīši” un smilts, smilts grants un dolomīta atradnes “Ārēni” darbības ietekmes zonā esošo mežu biotopu potenciālo izmaiņu noteikšanai dabas lieguma “Lielie Kangari” teritorijā plānots veikt 2022.gada pavasarī, līdzko to atļaus laikapstākļi. Līdzšinējie monitoringi neuzrāda negatīvas izmaiņas mežu biotopos; atsūknētā ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām normām un pazemes ūdens līmeņu pazemināšanās kopumā nav vērojama.
Gada laikā esam nodevuši šādus bīstamos vai uzskaitāmos atkritumus: luminiscentās spuldzes – 0,051 t; eļļas filtri – 0,07 t; izlietotās motoreļļas – 1,5 t; nolietotas riepas – 12,44 t; autodaļas – 4,26 t; metāllūžņi – 37,77 t; baterijas – 0,234 t; būvgruži – 103,58 t.

Biroja darba nodrošināšanai uzņēmums izmanto FSC sertificētu papīru un iepērk multifunkcionālas, energoefektīvas biroja iekārtas. Ikdienas vajadzībām, cik vien iespējams,  esam arī atteikušies no plastmasas pudeļu lietošanas un vienreizlietojamajiem pusdienu trauciņiem.

Veikts likumdošanas un normatīvo aktu monitorings un analīze. Vides normatīvo aktu prasības tiek ievērotas pilnībā. Veikts vides aspektu izvērtējums, noteikti mērķi un to izpildes programma.

Citi raksti šajā kategorijā:

Siguldā svinam Spāru svētkus

Siguldā svinam Spāru svētkus

Šī gada 28.jūnijā Siguldā, Dzērveņu ielā 2, mūsu Siguldas Māju kvartālā svinējām pēdējos Spāru svētkus šajā kvartālā, jo līdz ar šīs mājas pabeigšanu, būsim...