AS”Siguldas Būvmeistars” birojā 26.janvārī notika gadskārtējās darbinieku apmācības par darba drošību un uzņēmuma integrētās vadības sistēmu

Jan 27, 2018

AS”Siguldas Būvmeistars” birojā 26.janvārī notika gadskārtējās darbinieku apmācības par darba drošību un uzņēmuma integrētās vadības sistēmu. .
Apmācību procesā tika izrunātas sekojošas tēmas:

Uzņēmuma integrētā vadības sistēmas darbība un politika
Uzņēmuma vadības sistēmas darbības mērķi 2018.gadam
Svarīgākās Vides pārvaldības sistēmas prasības
Būtiskie uzņēmuma vides un darba aspekti, vides riska faktori, ar tiem saistītās rīcības
Svarīgākās normatīvo dokumentu prasības darba aizsardzības jomā
Svarīgākie riska faktori un prasības AS „Siguldas Būvmeistars” darba vietās
Jaunās prasības ugunsdrošībā
Biežākās ārkārtas situācijas AS „Siguldas Būvmeistars” un rīcība ārkārtas situācijās.
Gatavība ārkārtas situācijām, civilās aizsardzības pamatprincipi un rīcība konkrētās civilās aizsardzības situācijās.
Pirmā palīdzības sniegšanas principi
Mācību videofilmu demonstrēšana

Citi raksti šajā kategorijā: