Esam nodefinējuši RBTC “Gāles Nams” vērtības un politiku

Aug 31, 2012

AS „Siguldas Būvmeistars” RBTC „Gāles Nams” ir audzis,pateicoties vērtībām un principiem, kas veidojušies sadarbībā ar Jums, mūsu klientiem, sadarbības partneriem,darbiniekiem. Mēs cenšamies sekot līdzi tam,lai šīs vērtības un principi pastāvētu un tiktu ievērotas arī uzņēmuma ikdienas darbā,jo tieši tas veido mūsu uzņēmuma tēlu. Mums ir svarīgi, kā uzņēmumā jūtas katrs no darbiniekiem, un kāda ir mūsu komandas sadarbība ar klientu. Jebkurā jomā un visos līmeņos mēs ievērojam godīguma, atklātības, uzticības, ētikas un taisnīguma principus,jo, mūsuprāt, tās ir pamatvērtības,kas ir veiksmīgas sadarbības pamatā un kas ļauj uzņēmumam pilnveidoties un augt.

Mūsu vīzija: Būt līderim reģionā, nodrošinot izcilu klientu apkalpošanu.

Misija: Sasniegt augstu klientu apmierinātības līmeni.

Mērķis: Efektīvi nodrošināt klientu vajadzību izpildi. .

Personība.

Visa centrā vienmēr ir personība. Mēs gribam, lai mūsu darbinieki, klienti un sadarbības partneri jūt un redz individuālu attieksmi un to, kā mūsu darbs ietekmē katra atsevišķa cilvēka labsajūtu. Mums ir svarīgi, lai darbinieki jūt, ka mums ir svarīgi ne tikai tas, ko darbinieki izdara, bet arī tas, ko viņi vēlas sasniegt, kādas ir viņu idejas, ieteikumi efektīvākai uzņēmuma darbībai un personīgai izaugsmei. Uzmanības centrā ir personība, un tieši tas ir tas, kas tieši ietekmē rezultātus.

Kvalitāte.

Mūsu uzņēmums un katrs mūsu darbinieks apzinās, ka tieši kvalitāte un tas, ko mēs sniedzam saviem klientiem un sadarbības partneriem. Mēs nodrošinām kvalitātes ievērošanu visos uzņēmuma līmeņos un visos darbības aspektos ikvienā amata pienākumu izpildē. Mēs zinām, ka kvalitāte spēs nodrošināt uzņēmuma veiksmīgu attīstību ilgtermiņā un tas ir tas, kas nepieciešams klientiem un sadarbības partneriem, mēs zinām, ka ikviens to sagaida, redz un novērtē. 

Atbildība.

Mēs uzņemamies atbildību un turam savus solījumus, ikviens uzņēmuma darbinieks ar atbildību izturas pret viņam uzticētiem ikdienas darbiem un pienākumiem.

Attīstība.

Mēs patstāvīgi rūpējamies par to, lai mūsu uzņēmums sekotu līdzi un ieviestu jaunākās tehnoloģijas un metodes, apmeklējot nozares un profesionālās izstādes, ieviešot sortimentā jaunus produktus un palielinot preču klāstu, nodrošinot pieejamās, modernās tehnoloģijas klientiem, darbiniekiem, sadrbības partneriem.

Komanda.

Mēs zinām, ka mūsu sasniegumu atslēga ir veiksmīgas komandas darba rezultāts, kas sniedz gandarījumu ikvienam. Tādēļ mūsu uzņēmumā strādā vienota un saliedēta komanda, kurā katrs no darbiniekiem iegulda savu darbu, lai sasniegtu kopēju rezultātu.

Izglītība.

Vēlmi izglītoties un celt savu profesionālo kvalifikāciju dažādos kursos, mēs augsti vērtējam un atbalstām, attiecīgi veidojot apmācību seminārus ne vien saviem darbiniekiem, bet arī saviem klientiem. Mēs apzināmies, ka tieši izglītoti darbinieki ir svarīgākais uzņēmuma resurss.

Atvērtība.

Mēs uzklausām un sniedzam dažādus risinājumus ikviena klienta vajadzībām savas kompetences ietvaros. Labprāt uzklausām un sagaidām priekšlikumus un ieteikumus, lai celtu apkalpošanas kvalitāti un nodrošinātu maksimālu klientu apmierinātības līmeni. Demokrātisks, uz sadarbību vērts vadības stils, viedokļu un kolēģu iniciatīvas novērtēšana nodrošina demokrātisku lēmumu pieņemšanu.

Lojalitāte.

Mēs sagaidām, ka mūsu darbinieki un mūsu klienti ir lojāli pret mūsu uzņēmumu, tāpat kā mūsu uzņēmums ir lojāls pret mūsu darbiniekiem un klientiem, jo ticam, ka veiksmīga sadarbība ir abpusēja lojalitāte.

Neatkarība.

Mēs lepojamies ar to, ka esam pilnībā finansiāli, ekonomiski un politiski neatkarīga uzņēmuma struktūra, kā arī ar to, ka neesam kāda starptautiska uzņēmuma filiāle, bet gan akciju sabiedrība „Siguldas Būvmeistars”.

.
 Ielikts: 31.08.2012

Citi raksti šajā kategorijā:

RBTC “Gāles Nams” darba laiks Lieldienās

RBTC “Gāles Nams” darba laiks Lieldienās

Cienījamie klienti un sadarbības partneri! Vēlamies Jūs informēt par mūsu uzņēmuma darba laikiem Lieldienās! RBTC “Gāles Nams” darba laiki svētkos:Piektdien,...

Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

Vēlamies Jūs informēt par mūsu uzņēmuma darba laikiem svētku dienās: Reģionālais būvmateriālu tirdzniecības centrs “Gāles Nams” darba laiki: Svētdiena 24....