Ūdensapgādes sistēmas un esošās kanalizācijas kolektora pārbūve, jaunas KSS ierīkošana Priekuļos, II kārta

ObjektsŪdensapgādes sistēmas un esošās kanalizācijas kolektora pārbūve, jaunas KSS ierīkošana Priekuļos, II kārta
Statuss Ģenerāluzņēmējs
Gads 2011-2013
ApjomsŪdens tīkli – 2,1 km
Kanalizācijas tīkli – 0,9km
Jauna ūdens sagatavošanas stacija
Ūdenstornis
1 Kanalizācijas sūkņu stacija
3 artēziskie urbumi