Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2022.gada 22.aprīlī plkst. 15.00 Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā notiks kārtējā akcionāru sapulce.

Mar 19, 2022

DARBA KĀRTĪBA:
1. Valdes ziņojums.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Padomes ziņojums.
4. Par valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 2021.gadā.
5. 2021. gada pārskata apstiprināšana.
6. Par 2021. gada peļņas izlietošanu.
7. Par 2022.gada budžeta apstiprināšanu.
8. Revidenta vēlēšanas.
9. Par padomes locekļu atalgojumu.

Ar sapulces lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties AS „Siguldas Būvmeistars” birojā Gāles ielā 27, Siguldā, darba dienās no 9.00 līdz 12.00, sākot ar 28.03.2022., vai arī pēc akcionāra pieprasījuma nosūtīsim tos uz reģistrēto e-pasta adresi.
Akcionāriem, ierodoties uz sapulci, lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. Ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarota persona, līdz sapulces sākumam jāiesniedz rakstveida pilnvara.
Sapulcē būs iespēja piedalīties arī attālināti; ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzam to pieteikt līdz 20.04.2022., rakstot uz e-pastu info@buvmeistars.lv. Akcionāram, pieslēdzoties sapulcei, būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu videorežīmā.
Akcionāriem, kuri nav snieguši informāciju par izmaiņām dzīvesvietas adresē, lūdzam izdarīt to līdz sapulcei, zvanot uz zemāk norādīto tālruņa numuru.

Citi raksti šajā kategorijā:

Akcionāriem

Akcionāriem

Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2024.gada 26.aprīlī plkst. 16:00 Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā...