AS „Siguldas Būvmeistars” 18.jūnijā svinīgi nodeva ekspluatācijā rekonstruētās Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Jūn 19, 2010

Projekts „Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija” realizēts kā daļa no AS „Siguldas būvmeistara” 2008.gada 03.septembrī noslēgtā trīspusīgā līguma ar Pasūtītāju SIA „Būks” un LR Vides ministriju kompleksam „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas būvniecība Baldonē” Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekts ietver sevī esošo notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un 3 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju (Ciršu un Ciņu ielās, kā arī pie vidusskolas). Objekta kopējā līgumsumma 1 487 608 LVL (bez PVN). AS „Siguldas Būvmeistars” saka paldies pasūtītājam SIA „BŪKS”. Paldies mūsu sadarbības partneriem – SIA „Lakalme”, SIA „Ellat”, SIA „BSC grupa”, SIA “COWI”, kā arī pārējiem darbu veicējiem. Paldies arī mūsu pašu darbiniekiem par ieguldīto darbu veiksmīga projekta realizācijā. Paldies projekta vadītājam Leonardam Strautiņam, kā arī darbu vadītājiem Rolandam Gaspažiņam, Ivaram Jakovickim, Mārtiņam Pošeikam un pārējiem darbiniekiem. Īpaši esam lepni par to, ka spējām uzbūvēt šo objektu ātrāk nekā bija paredzēts līgumā.Ielikts: 19.06.2010

Citi raksti šajā kategorijā: