AS „Siguldas Būvmeistars” 18.jūnijā svinīgi nodeva ekspluatācijā rekonstruētās Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Jūn 19, 2010

Projekts „Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija” realizēts kā daļa no AS „Siguldas būvmeistara” 2008.gada 03.septembrī noslēgtā trīspusīgā līguma ar Pasūtītāju SIA „Būks” un LR Vides ministriju kompleksam „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas būvniecība Baldonē”.

Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekts ietver sevī esošo notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un 3 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju (Ciršu un Ciņu ielās, kā arī pie vidusskolas).

Objekta kopējā līgumsumma 1 487 608 LVL (bez PVN). Baldones pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā ietilpst sekojošas būves:

1. Priekšattīrīšanas ēka ar procesa kompresoriem, notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas ar ražību līdz 100 m3/h, ietverot smalkās redeles un smilšķērāju, kā arī lieko dūņu mehāniskās apstrādes iekārtas ar centrifūgu un polimēra saimniecību;

2. Divsekciju bioloģiskās apstrādes bloks ar aerotenka tilpumu 600 m3, kurā uzstādīta smalki dispersā aerācijas sistēma, otrreizējie nostādinātāji ar katra izmēru plānā 9 x 6m, dūņu recirkulācijas un peldvielu sūknētavas;

3. Dūņu lauks ar drenāžas sistēmu;

4. Septisko dūņu pieņemšanas stacija;

5. Sadzīves korpuss.

Bez minētām būvēm objektā realizēta teritorijas labiekārtošana, izbūvētas inženierkomunikācijas, kā arī nodrošināta automātiska vadība ar SCADA sistēmu.

AS „Siguldas Būvmeistars” saka paldies pasūtītājam SIA „BŪKS”. Paldies mūsu sadarbības partneriem – SIA „Lakalme”, SIA „Ellat”, SIA „BSC grupa”, SIA “COWI” kā arī pārējiem darbu veicējiem.

Paldies arī mūsu pašu darbiniekiem par ieguldīto darbu veiksmīga projekta realizācijā. Paldies projekta vadītājam Leonardam Strautiņam kā arī darbu vadītājiem Rolandam Gaspažiņam, Ivaram Jakovickim, Mārtiņam Pošeikam un pārējiem darbiniekiem.

Īpaši esam lepni par to, ka spējām uzbūvēt šo objektu ātrāk nekā bija paredzēts līgumā.

Citi raksti šajā kategorijā:

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

AS “Siguldas Būvmeistars” birojs un dolomīta šķembu karjers “Tūrkalne” Lieldienu brīvdienās no 29.marta līdz 1.aprīlim NESTRĀDĀS. RBTC “Gāles Nams” darba...

Akcionāriem

Akcionāriem

Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2024.gada 26.aprīlī plkst. 16:00 Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā...