AS “Siguldas Būvmeistars” iegūst 3.vietu konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2012” nominācijā “Inženierbūve” un saņem 2 atzinības rakstus

Mar 25, 2013

22.martā svinīgā pasākumā tika godināti Latvijas Būvnieku asociācijas organizētās ikgadējā konkursa „Gada Labākā Būve Latvijā 2012” laureāti, kā arī tika sveikti žurnālu Latvijas arhitektūra un Latvijas būvniecība rīkotā konkursa „Gada būvinženieris Latvijā 2012” laureāti.

AS „Siguldas Būvmeistars” šajā skatē ieguva vairākas godalgas.

Ieguvām 3.vietu nominācijā „Inženierbūve” par objektu „Ūdens kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens sagatavošanas un attīrīšanas iekārtu izbūvē Baltinavas novada, Baltinavas ciemā”. Pasūtītājs: Baltinavas novada dome. Projektētājs: SIA “Santilts”. Galvenais būvuzņēmējs: AS „Siguldas Būvmeistars”. Darbuzņēmēji: SIA „Mores Konstrukcijas”, SIA „Kombi – D”, SIA „Watex”. Būvuzraugs: Vilnis Kantiševs.

Ieguvām arī divus atzinības rakstus. Vienu par objektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē , II kārta”. Pasūtītājs: SIA „Lielvārdes Remte”. Projektētājs: SIA „FIRMUS Design un Construction”. Galvenais būvuzņēmējs: AS „Siguldas Būvmeistars”. Darbuzņēmēji: SIA „Mores Konstrukcijas”, SIA „AMSEK”. Būvuzraugs: Edmunds Vespāls.

Un otru par objektu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvniecība Īslīces pagasta Rītausmas ciemā”. Pasūtītājs: SIA „Īslīces Ūdens”. Projektētājs: SIA „LaKalme”. Galvenais būvuzņēmējs: AS „Siguldas Būvmeistars”. Darbuzņēmēji: SIA „LaKalme”, SIA „Vesta ABM. Būvuzraugs: Juris Vītols.

Īpašs pārsteigums mums šogad bija konkursa īpašā specbalva “Latvijas Lietaskoks 2012”, kuru AS „Siguldas Būvmeistars” saņēma, kā būvnieks, kas celtniecībā ir lietojis visvairāk Latvijā ražoto būvmateriālu.

Savukārt mūsu kolēģis Jānis Keiselis saņēma otro vietu konkursā „Gada būvinženieris Latvijā 2012” nominācijā „Gada Jaunais speciālists”.

Kopumā uz konkursu „Gada Labākā būve Latvijā 2012” tika pieteikti 30 pieteikumi un konkursā „Gada būvinženieris Latvijā 2012” bija 40 pieteikumi.

Paldies visiem mūsu darbiniekiem, pasūtītājiem un sadarbības partneriem par veiksmīgu darbu.

Mums ir svarīga mūsu veiktā darba kvalitāte un, ja mūsu paveikto atzinīgi novērtē arī nozares speciālisti, tad tas mums rada papildus gandarījuma sajūtu. Šāda atzinība ir arī laba motivācija turpmākajiem būvniecības projektiem, meklējot un domājot par arvien labākiem un veiksmīgākiem būvniecības risinājumiem.

Citi raksti šajā kategorijā:

Siguldā svinam Spāru svētkus

Siguldā svinam Spāru svētkus

Šī gada 28.jūnijā Siguldā, Dzērveņu ielā 2, mūsu Siguldas Māju kvartālā svinējām pēdējos Spāru svētkus šajā kvartālā, jo līdz ar šīs mājas pabeigšanu, būsim...