AS “Siguldas Būvmeistars” Vides vadība

Apr 3, 2019

2018.gadā ir veikts regulārs vides resursu monitorings, izveidota ikgadējā uzņēmuma Energobilance. Salīdzinot ar 2017.gadu, panākts šāds resursu patēriņa samazinājums:

Degvielai par 7% uzņēmumā kopumā; karjerā “Tūrkalne” 11% (plānots 1%);
Elektroenerģijai par 10% uzņēmumā kopumā; karjerā “Tūrkalne” 8% (plānots 1%).
Gāzes patēriņš apkurei uzņēmumā ir samazinājies par 5%.

Šāds samazinājums panākts, realizējot stingru vides vadības politiku – pildot plānotos uzdevumus mērķu sasniegšanai.

2018.gadā nav bijis būtisku vides piesārņojumu no mūsu darbības. Nav notikušas noplūdes, nav bijušas avārijas vai citas nelaimes. Uzraugošās institūcijas, klienti un sadarbības partneri par vides prasību neievērošanu pretenzijas un sūdzības nav izteikuši.

Veikts likumdošanas un normatīvo aktu monitorings un analīze. Vides normatīvo aktu prasības tiek ievērotas pilnībā. Veikts vides aspektu izvērtējums, noteikti mērķi un to izpildes programma.

Citi raksti šajā kategorijā: