AS “Siguldas Būvmeistars” Vides vadība 2017.gadā

Jan 11, 2017

2017.gadā ir veikts regulārs vides resursu monitorings, izveidota ikgadējā uzņēmuma Energobilance. Salīdzinot ar 2016.gadu, panākts šāds resursu patēriņa samazinājums:

1. Degvielai par 11% uzņēmumā kopumā; karjerā “Tūrkalne” 28% (plānots 2%);
2. Elektroenerģijai par 7.3% uzņēmumā kopumā; karjerā “Tūrkalne” 11,8% (plānots 2%).

Šāds ievērojams samazinājums panākts, realizējot stingru vides vadības politiku – pildot plānotos mērķus. Tā kā iepriekšējā gadā ir paveikta karjera rekultivācijas dambju izveide, ir samazinājies degvielas un elektroenerģijas patēriņš rekultivācijas vajadzībām un resursi izlietoti ražošanai. Līdz ar to saražots vairāk materiāla, un enerģijas patēriņš uz 1 tonnu materiāla samazinājies. 2017.gadā karjerā saražotas 392915 tonnas materiāla (2016.gadā – 305457 tonnas). Darbojas arī Navirec sistēma degvielas monitoringam. Samazinājums elektroenerģijas patēriņa jomā karjerā ir ievērojams, pat neskatoties uz to, ka papildus sākusi darboties jauna drupināšanas iekārta, ko pārvedām no Lorupes karjera.

Veicam biroju ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā logu un jumta renovāciju, kas perspektīvē samazinās nepieciešamos gāzes apjomu apkurei.

2017.gadā nav bijis būtisku vides piesārņojumu no mūsu darbības. Nav notikušas noplūdes, nav bijušas avārijas vai citas nelaimes. Uzraugošās institūcijas, klienti un sadarbības partneri par vides prasību neievērošanu pretenzijas un sūdzības nav izteikuši.

Esam veikuši likumdošanas un normatīvo aktu monitorings un analīze. Vides normatīvo aktu prasības tiek ievērotas pilnībā.
Esam veikuši vides aspektu izvērtējums, noteikti mērķi un to izpildes programma.

Citi raksti šajā kategorijā:

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

Uzņēmuma darba laiks Lieldienās

AS “Siguldas Būvmeistars” birojs un dolomīta šķembu karjers “Tūrkalne” Lieldienu brīvdienās no 29.marta līdz 1.aprīlim NESTRĀDĀS. RBTC “Gāles Nams” darba...

Akcionāriem

Akcionāriem

Akciju sabiedrības „Siguldas Būvmeistars” valde paziņo, ka 2024.gada 26.aprīlī plkst. 16:00 Siguldā, Gāles ielā 27, AS „Siguldas Būvmeistars” birojā 2.stāvā...