Būvēsim Siguldas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas

Jul 27, 2007

AS „Siguldas Būvmeistars” jūnija beigās parakstīja kārtējo līgumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros ar SIA „Saltavots” par projekta „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Siguldā”. Projekta gaitā tiks rekonstruētas esošās un izbūvētas jaunas artēziskās akas, izbūvēta atdzelžošanas stacija, ūdens attīrīšanas iekārtas, izbūvēti jauni tīkli, labiekārtota teritorija, kā arī tiks veikti citi darbi, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdens padevi Siguldas pilsētai.

Līgumā paredzētos darbus ir plānots pabeigt līdz 2008.gada septembra beigām.

Esam īpaši priecīgi, ka varam strādāt divos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektos mūsu mājās – Siguldā! Otrs projekts kurā patreiz aktīvi darbojamies ir projekts “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Siguldā”.

Citi raksti šajā kategorijā:

Cēsu Māju kvartālā svinam Spāru svētkus

Cēsu Māju kvartālā svinam Spāru svētkus

Cēsu Māju kvartālā jaunās mājas būvniecība Siguldas ielā 5, rit pilniem soļiem uz priekšu. Jūlija beigās tika nosvinēti Spāru svētki un esam aktīvi ķērušies...