Esam pabeiguši ūdenstorņa rekonstrukciju un atdzelžošanas stacijas būvniecību Baldonē

Aug 27, 2009

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta” ietvaros tika izbūvētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas un rekonstruēts ūdenstornis Baldonē. Projekts tika finansēts no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem, kā arī no LR Valsts budžets Baldones novada domes un SIA „BŪKS” līdzekļiem. Projekta realizācijas rezultātā tika izurbta viena jauna artēziskā aka, rekonstruētas divas esošās artēziskās akas, uzbūvēta atdzelžošanas stacija, izbūvēta jauna maģistrāle starp atdzelžošanas staciju un ūdenstorni, rekonstruēts ūdenstornis un izbūvēts skalošanas ūdeņu nostādināšanas rezervuārs. Paldies arī mūsu darbiniekiem par labi paveikto darbu. Paldies Leonardam Strautiņam, Mārtiņam Pošeikam. Gribam izteikt mīļu paldies mūsu pasūtītājam Baldones novada domei un SIA „BŪKS” par ļoti veiksmīgu sadarbību projekta realizācijā, kā arī paldies mūsu sadarbības partneriem SIA „Aqua-Brambis”, SIA „COWI Latvia”, AS “Kemic Vandrens” (Dānija), SIA „Arhitektes I. Kalveles birojs”. Un apakšuzņēmējiem SIA „RS6”, SIA “ELLAT”, SIA „Topogrāfs”, SIA „CM GIB”, SIA „Totas”, SIA “Ceļinieks 01”, SIA „BSC Grupa”.

Citi raksti šajā kategorijā: