Esam saņēmuši pozitīvu atzinumu no Vides pārraudzības valsts biroja “Par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni”, Ropažu novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”

Apr 7, 2015

Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis mums pozitīvu atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “AS “Siguldas Būvmeistars” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei Ropažu novadā, nekustamajos īpašumos un derīgo izrakteņu atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni”.

Šis atzinums ļaus mums attīstīt un uzlabot mūsu dolomīta šķembu karjera “Tūrkalne” darbību.

Citi raksti šajā kategorijā:

Spāru svētki, augusts, 2020

Spāru svētki, augusts, 2020

Sižetu veidoja SIA VIDZEMES TELEVĪZIJA (ReTV kanāls) 14.augustā ar svinīgu pasākumu tika svinēti pirmie Spāru svētku Cēsu māju kvartālā. 2020.gada sākumā...